Sporto klubo narystės sutartis. Priedas Nr. 1. Sporto klubo taisyklės.


SPORTO KUBO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos ir terminai

  1. Sąvokos

   1. Sporto klubas – tai sporto klubas, pažymėtas prekiniu ženklu „MyGym“, kuriam taikoma Bendroji dalis, Taisyklės.

   2. Klientas – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę arba nemokamai išbandantis Paslaugas.

   3. Paslaugos – tai sporto klubo paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų), treniruoklių salės paslaugos bei papildomos paslaugos: asmeninės treniruotės, stalo tenisas, lieknėjimo programos ir kt., už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. Kai kurios papildomos paslaugos net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus narystę.

   4. Narystė – tai asmens įsigyta teisė nustatytą laikotarpį, sporto klubo nustatytu darbo laiku, ne daugiau kaip 1(vieną) kartą per dieną lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.

   5. Kliento identifikavimo būdai:

    1. Kliento pasirinkto piršto taškų nuskaitymas ir įvedimas į sistemą. Nuskaičius piršto taškus ir įvedus į sistemą, Klientas įgyja teisę patekti į sporto klubą.

   6. Asmeninė narystės kortelė (toliau –narystės kortelė) – tai Sporto klubo išduota asmeninė kortelė, su kuria Sporto klubo darbuotojai identifikuoja klientą, o klientas sporto klube įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sporto klubo paslaugomis.

   7. Taisyklės – tai naudojimosi sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams, sporto klubo ir kliento teises ir pareigas, įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos www.mygym.lt. Sporto klubo administracija pasilieka teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.

   8. Šiose Taisyklėse nurodytos sąvokos gali būti rašomos ir iš mažosios raidės.

   9. Žodžiai „sudarymas“ ir „pasirašymas“ reiškia, kad atitinkamą dokumentą pasirašė visos jos šalys.

 1. Teisė naudotis Sporto klubo paslaugomis

  1. Teisę naudotis sporto klubo paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę (t.y. sumokėję Sutartyje numatytą Paslaugų kainą ir kliento identifikavimo būdu gavę teisę patekti į Sporto klubą) arba vienkartinio apsilankymo bilietą, bei pasirašytinai, t.y. pasirašę arba Taisyklėse arba susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, atidžiai susipažinę su šiomis taisyklėmis. Kiekvienas asmuo privalo pateikti sporto klubo registratūros darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę. Klientui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Sporto klubas turi teisę neleisti naudotis paslaugomis.

  2. Už nepilnamečius lankytojus nuo 12 iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia  jam naudotis sporto klubo paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. 

  3. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų gali naudotis TIK grupinių užsiėmimų paslaugomis.

  4. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16metų yra draudžiama. Nepilnamečiai klientai, 16-18 metų, treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) parašu patvirtintą Sutartį ir rašytinę sutikimo formą.

3. Sporto klubo narysčių, papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

  1. Naryščių, sporto klube teikiamų papildomų paslaugų rūšis ir kainas, atsiskaitymų tvarkas ar kitus sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami sporto klubo internetiniame puslapyje www.mygym.lt nustato Sporto klubas.

  2. Klientai, norėdami įsigyti narystę sporto klube pirmą kartą, turi atvykti į sporto klubą administracijos darbo laiku.

  3. Klientai sporto klubo narystes ar vienkartinius apsilankymo bilietus gali įsigyti ir/arba prasitęsti: sporto klubo kasoje administracijos darbo laiku, internete www.mygym.lt;

  4. Klientas už narystes ar vienkartinio apsilankymo bilietus sporto klube gali atsiskaityti:

   1. grynaisiais arba banko kortele Sporto klubo kasoje administracijos darbo laiku;

   2. bankiniu pavedimu;

   3. dovanų čekiu, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skritumą apmokėję grynaisiais pinigais arba kortele Sporto klubo kasoje administracijos darbo laiku .

  5. Sporto klubo darbuotojai turi teisę, klientui sutikus, ji nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui.

  6. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

  7. Sporto klubo narystės planai:

Treniruokliai – tai planas, kuris suteikia teisę Klientui sportuoti treniruoklių salėje;

Laisvas grafikas (Treniruokliai ir grupiniai užsiėmimai) – tai planas, kuris suteikia teisę Klientui sportuoti treniruoklių salėje ir grupiniuose užsiėmimuose; Klientai, įsigiję abonementą „Laisvas grafikas“, per vieną apsilankymą gali dalyvauti 1 grupiniame užsiėmime ir sportuoti treniruoklių salėje neribotą laiką.

Kartai - tai planas, kuris suteikia teisę Klientui vieno apsilankymo metu sportuoti treniruoklių salėje ir grupiniuose užsiėmimuose išsipirktą kartų skaičių, numatytam laikotarpiui;

  1. Sporto klubo narystės rūšis:

Rytas – tai narystės rūšis, kuri suteikia teisę lankytis/spotuoti sporto klube I-VII sporto kubo darbo laiku, bet įėjus į sporto klubą ne ilgiau kaip iki 12:00 val

Pusė dienos - tai narystės rūšis, kuri suteikia teisę lankytis/spotuoti sporto klube I-VII sporto kubo darbo laiku, bet įėjus į sporto klubą ne ilgiau kaip iki 16:00 val.

Visa diena- tai narystės rūšis, kuri suteikia teisę lankytis/spotuoti sporto klube I-VII sporto kubo darbo laiku.

  1. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas, sporto klubas turi teisę keisti sporto klubo bei administracijos darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuojant sporto klubo tinklalapyje www.mygym.lt ir/arba www.facebook.com/mygym.

  2. Sporto klubo narystė gali būti:

Mėnesio – tai narystė, kurios pagrindu Klientas turi teisę naudotis paslaugomis 30 kalendorinių dienų;

3 (trijų) mėnesių - tai narystė, kurios pagrindu Klientas turi teisę naudotis paslaugomis 90 kalendorinių dienų;

6(šešių) mėnesių - tai narystė, kurios pagrindu Klientas turi teisę naudotis paslaugomis 180 kalendorinių dienų;

12 (dvylikos) mėnesių - tai narystė, kurios pagrindu Klientas turi teisę naudotis paslaugomis 365 kalendorines dienas;

  1. Klientui, įsigijusiam narystę (t.y. pasirašusiam Sutartį ir sumokėjusiam Sutarties Specialiojoje dalyje numatytą paslaugų kainą už atitinkamą narystės rūšį) pirmosios registracijos metu yra patvirtinamas kliento identifikavimo būdas - tai kliento pasirinkto piršto taškų nuskaitymas ir įvedimas į sistemą. Nuskaičius piršto taškus ir įvedus į sistemą, Klientas įgyja teisę patekti į sporto klubą.

4. Sporto klubo narystės kortelės naudojimo tvarka

  1. Klientui, įsigijusiam narystę (t.y. pasirašę Sutartį ir sumokėję Sutartyje numatytą Paslaugų kainą bei identifikavimo būdu gavę teisę patekti į Sporto klubą) ir sumokėjusiam vienkartinį narystės kortelės išdavimo mokestį yra išduodama asmeninė narystės kortelė arba narystės kortelės gali būti išduodamos klientams atskiros rašytinės sutarties dėl sporto klubo paslaugų teikimo (toliau – „sutartis“) pagrindu. Sutartis yra sudaroma su juridiniu asmeniu.

  2. Klientui už narystę atsiskaičiusiam grynaisiais pinigais arba banko kortele, narystės kortelė yra aktyvuojama iš karto arba ne vėliau kaip po 30dienų nuo įsigijimo dienos.

  3. Klientas už narystę atsiskaitęs bankiniu pavedimu ir norintis, kad narystės kortelė būtų aktyvuota tą pačią dieną, apie atliktą bankinį pavedimą turi informuoti sporto klubą el.paštu info@mygym.lt. Kitu atveju, narystės kortelė yra aktyvuojama sekančią dieną.

  4. Klientas privalo aktyvuoti savo narystės kortelę (pradėti naudotis sporto klubo paslaugomis) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės kortelių aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis sporto klubo paslaugomis, narystės kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ų) galiojimo terminas, atitinkantis narystės kortelės rūšį.

  5. Klientas, praradęs savo narystės kortelę, privalo apie tai informuoti sporto klubą ir sumokėti 1.5€ mokestį už narystės kortelės dublikato išdavimą. Sporto klubas pasilieka teisę keisti šį mokestį.

  6. Klientas, pamiršęs savo narystės kortelę ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės, į sporto klubą administaracjos darbo laiku įleidžiami tik pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  7. Klientams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

  8. Narystės kortelės galiojimas gali būti stabdomas šiame punkte nustatyta tvarka, apie tai informavus sporto klubą ne vėliau nei prieš 1 darbo dieną elektroniniu paštu info@mygym.lt, telefonu 8 66 99 7000 arba atvykus į sporto klubą administracijos darbo laiku.

o 1 mėnesio narystės kortelė nestabdoma jokiu atveju, išskyrus dėl ligos, pateikus gydytojo pažymą;

o 3 mėnesių narystės kortelė gali būti stabdoma 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;

o 6 mėnesių narystės kortelė gali būti stabdoma 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;

o 12 mėnesių narystės kortelė gali būti stabdoma 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų;

  1. Narystės kortelės trukmė stabdoma ir pratęsiama atitinkamai stabdymo laikotarpiui.

  2. Narystės kortelė gali būti stabdoma dėl ligos, dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ar asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą - oficialią gydytojo pažymą. Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą kartu su gydytojo pažyma privalo pateikti verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Narystės kortelės stabdomos ir pratęsiamas atitinkamai, tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui (dirbantienms asmenims), gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui (kitiems asmenims). Narystės kortelės galiojimas stabdomas tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui, kurio metu klientas nesilanko sporto klube.

  3. Asmeninės narystės kortelės be išankstinio sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

  4. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo sporto klubui pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę.

  5. Klientai, norintys pakeisti Taisyklių nustatyta tvarka įsigytą narystę, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo sporto klubo registratūroje. Keičiant pigesnę narystę į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas.

5. Lankymasis sporto klube

  1. Klientai, įsigiję narystes, į sporto klubą įleidžiami sporto klubo darbo metu.

  2. Klientas, atvykęs į sporto klubą, sporto klubo techninės įrangos pagalba, tam skirtoje vietoje, privalo pridėti kortelę ir nuskanuoti savo piršto taškų duomenis. Įeiti į sporto klubo patalpas galima tik po vieną. Įsivesti kitą asmenį į sporto klubo patalpas ir apgaulės ar kitu neteisėtu būdu patekti į patalpas griežtai draudžiama. Kito asmens įvedimas į sporto klubo patalpas ir apgaulės ar kitas neteisėtas ir neleistinas būdas patekti į sporto klubo patalas yra laikomas esminiu taisyklių ir sutarties pažeidimu bei traktuojamas kaip teisės pažeidimas, galintis užtraukti administracinę atsakomybę. Tokiu atveju visada kviečiama policija ir narystės sutartis yra nutraukiama nedelsiant.

  3. Klientas, pamiršęs narystės kortelę ar dėl kitų priežasčių jos neturintis, administracijos ne darbo metu, į sporto klubo patalpas neįleidžiamas.

  4. Sporto klubo patalpose ne visada turi būti ir yra prižiūrintis bei aptarnaujantis sporto klubo personalas.

  5. Klientas, įsigijęs narystę, jos galiojimo laikotarpiu, sporto klube gali lankytis vieną kartą per dieną nustatytu sporto klubo darbo laiku. Apsilankymo trukmė nėra ribojama.

6. Kliento asmeninių daiktų apsauga

  1. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, (išskyrus asmenims, pasirašusiems asmeninių spintelių nuomos sutartis),o tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus tam nustatytose vietose.

  2. Asmeninius daiktus Klientas palieka sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėje, kurią palikęs daiktus, Klientas privalo užrakinti.

  3. Asmeninius daiktus spintelėse laikyti galima tik sporto klubo naudojimosi ir buvimo jame metu. Išeinant iš sporto klubo raktas privalo būti padėtas tam skirtoje vietoje.

  4. Išeidamas iš sporto klubo, klientas privalo palikti tuščią ir atrakintą spintelę. Klientų paliktos užrakintos spintelės pasibaigus sporto klubo darbo laikui yra atrakinamos. Už sugadintą užraktą, klientas moka 10eur baudą. Už spintelėje paliktus kliento asmeninius daiktus sporto klubas neatsako. Spintelėse palikti daiktai saugomi 3 dienas.

  5. Klientui rekomenduojama į sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.

  6. Sporto klubas neatsako už kliento asmeninių daiktų praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl sporto klubo kaltės.

  7. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo administracijos darbuotojus ir (arba) policiją.

  8. Sporto klube palikti daiktai saugomi ne ilgiau kai 7 (septynias) dienas.

7. Saugaus elgesio taisyklės

  1. Sporto klube draudžiama:

   1. naudotis sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;

   2. be sporto klubo raštiško sutikimo teikti sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sporto klubo darbuotojams;

   3. fotografuoti ir filmuoti sporto klube neturint raštiško sporto klubo vadovybės leidimo;

   4. į sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus, ir (ar) narkotines, psichotropines medžiagas;

   5. įsinešti bet kokio pobudžio ginklą;

   6. įsinešti ir vartoti maistą; Gaiviuosius gėrimus leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose – plastikinėje arba metalinėje taroje;

   7. rūkyti sporto klubo patalpose;

   8. atsivesti gyvūnus;

   9. įsivežti dviračius;

   10. įsivesti kitus asmenis;

   11. eiti į administratoriaus erdvę;

   12. atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienos procedūras;

   13. skalbti drabužius;

   14. naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.

  2. Klientas privalo lauko avalynę nusiauti tam skirtoje vietoje prie įėjimo – į rūbinę ir sporto klubo treniruoklių bei aerobikos salę su lauko avalyne eiti griežtai draudžiama.

7.3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje

   1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su sporto klubo darbuotoju dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

   2. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;

   3. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

Treniruoklių salėje yra draudžiama:

   1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga.Apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti sporto klubo darbuotojus žodžiu, el.paštu info@mygym.lt arba telefonu 866997000;

   2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

   3. nesinaudojant treniruokliu tarp pratimų eilės sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti naudotis juo kitam klientui;

   4. mėtyti svarmenis ant grindų;

   5. sportuoti ir būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų;

7.4. Saugaus elgesio taisyklės grupinių užsiėmimų salėje

   1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.

   2. Grupiniai užsiėmimai, vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 3 klientai.

   3. Grupinių užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami sporto klubo registratūroje ir internetinėje svetainėje www.mygym.lt. Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus lankytojai iš anksto informuojami sporto klubo registratūroje arba www.mygym.lt. Klientas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl instruktoriaus ligos, atostogų ir pan.;

   4. Užsiėmimų rūšį klientas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Klientai, 12-15 metų amžiaus, gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai,atsižvelgiant į lankytojo pateiktą gydytojo pažymą ir tėvų sutikimą bei užsiėmimo poveikį lankytojų sveikatai, išskyrus užsiėmimus, kuriuose vaikai dalyvauja kartu su tėvais.

Klientams draudžiama:

   1. nesant instruktoriaus lankytis vieniems grupinių užsiėmimų salėje, naudotis jose esančiu inventoriumi, leisti muziką;

   2. dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą. Klientai, neavintys sportinės avalynės arba avintys šlepetes, į šias treniruotes gali būti neįleidžiami.

8. Sporto klubo teisės, pareigos ir atsakomybė

  1. Sporto klubas turi teisę:

   1. keisti sporto klubo darbo laiką;

   2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;

   3. Sporto klubas turi teisę nustatyti kitas atskirų narysčių, platinamų akcijų/pasiūlymų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos lankytojams, įsigijusiems tokius akcijinius abonementus/programas. Tokios sporto klubo vykdomų programų akcijų/pasiūlymų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos sporto klubo internetinėje svetainėje www.mygym.lt

   4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

   5. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

   6. atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems sporto klubo klientų interesams.

   7. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems sporto klubo klientams arba sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės kortelės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į sporto klubą. Šiuo atveju Klientui nėra grąžinama už narystę sumokėta įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos.

  2. Sporto klubas įsipareigoja:

   1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti klientams paslaugas sporto klube;

   2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie sporto klubo darbo laiko ir grupinių užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.mygym.lt;

   3. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;

   4. sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus;

   5. sustabdyti ar pratęsti kliento narystės kortelės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus.

  3. Sporto klubo atsakomybė

   1. sporto klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Klientas, prieš pradedant naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia sportuoti, taip pat rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka klientui. Klientai, naudodamiesi sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus kliento sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos kliento sveikatai, todėl klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas sportuojant.

   2. sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo kaltės.

9. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė

9.1. Klientas turi teisę

   1. įsigijęs pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinio apsilankymo bilietą, naudotis sporto klubo paslaugomis;

   2. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad sporto klube, jis sportuos savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų gali nebūti, kliento treniruotė nebus prižiūrima;

   3. susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus sporto darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

   4. 6(šešių) arba 12 (dvylikos) mėnesių narystę, atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, tik padengęs sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:

    1. klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio narystės kainos be nuolaidos ir kliento įsigytos narystės vieno mėnesio kainos (kliento įsigytos narystės kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;

    2. jeigu narystė įsigyta e.sąskaitos būdu, tai klientas atlygina sporto klubo sumokėtus mokesčius bankams ir e.sąskaitos paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;

    3. Klientui taikytą kompensaciją už ligos ar kitą laikotarpį;

9.2. Klientas įsipareigoja:

   1. sporto klube dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

   2. lankydamasis sporto klube laikytis šių Taisyklių;

   3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

   4. atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;

   5. naudotis sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų sporto klubo atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi sporto klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;

   6. naudodamiesi sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirinkti fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

   7. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti sporto klubo darbuotojus žodžiu, el.paštu info@mygym.lt arba telefonu 866997000, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

   8. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;

   9. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas sveikatingumo paslaugomis nepadarytų žalos sau, sporto klubo, savo, kitų sporto klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

   10. netrukdyti kitiems klientams naudotis sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam sporto klubo darbuotojui žodžiu, el.paštu info@mygym.lt arba telefonu 866997000 ;

   11. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

   12. lankytis tik sporto klubo klientams skirtose patalpose;

   13. sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės,bet ne vėliau kaip iki sporto klubo darbo pabaigos.

   14. atlyginti sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl sporto klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia sporto klubas dėl kliento kaltės.

9.3. Klientų atsakomybė

   1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.

   2. Klientai, naudodamiesi sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka klientui. Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus kliento sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos kliento sveikatai, todėl klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas sportuojant.

   3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo

   4. Klientas privalo atlyginti sporto klubui materialinę žalą, kurią sporto klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.

   5. Sporto klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu sporto klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pasirašydamas šias Susipažinimo su Taisyklėmis formą Klientas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

   1. su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

   2. sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas sporto klubo klientų duomenų bazėje;

   3. sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas sporto klubo, kaip asmens duomenų tvarkytojo, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

10.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, patvirtina faktą, kad:

   1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis sporto klubo paslaugomis.

   2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

   3. nepilnamečio kliento sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

   4. atsako už jo elgesį sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

   5. sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Sveikatingumo klubo klientų duomenų bazėje.

Susipažinimo su

sporto klubo „MyGym“ taisyklėmis

formaAš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad su sporto klubo „MyGym“ taisyklėmis susipažinau, jas supratau ir įsipareigoju jų laikytisEil. nr.

Data

Vardas, Pavardė

Parašas
6